ČERVENÝ HRÁDOK - Červený Hrádok (okres Zlaté Moravce) je malá dedinka, ktorá leží v doline potoka Širočina. V obci bola kedysi tehelňa i pivovar. Zaujímavý je kostol svätého Juraja. Miestne ženy dbajú na tradície - varia podľa tradičných receptov a počas sviatkov chodia v krojoch.

V dedine Červený Hrádok žije 420 obyvateľov. Zaujímavosťou je, že takmer v každom druhom dome žijú ľudia s rovnakým priezviskom - Šabík. "Je ich veľa," priznáva Irena Šabíková.

Dominantou obce je svätá Trojica. Pre ľudí mala veľký význam už v minulosti. "Chodili sa tam modliť. Modlili sa za pomoc i za zdravie," hovorí starosta Bohumír Šabík.

Cezpoľný beh i gymnastika

Mladá generácia sa venuje najmä športom. Predovšetkým gymnastike. Ich najväčší úspech je šieste miesto na majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu.

Miestne gazdinky dbajú na tradície. Varia jedlá, ktoré podávali aj v minulosti.

V dedine majú kostol. "Bol postavený v roku 1902 a je zasvätený svätému Jurajovi," hovorí obyvateľka obce.

Dedina, kde to žije tradíciami i športom, pozrite si reportáž:

Niečo k veci

Niečo k veci

Zdroj: noviny.sk
.