KURIMKA - Dedina Kurimka leží pod slávnou horou Makovica. V obci majú drevený chrám, ktorý ale ako drevený vôbec nevyzerá. Dedinčania si tam žijú tak družne, že spoločne každý rok z domu vytiahnu cepy a mláťačku a vymlátia všetko, čo na jar zasiali.

Dedinčania sa spolu vyberajú na pole napríklad po úrodu pšenice. Zviazané snopy naložia na voz a namieria si to k starej mláťačke, ktorou kedysi mlátili obilie.

"Používali ju na zhodnotenie celkovej celoročnej úrody. Je z roku 1935-38. Práca na nej je náročná," ozrejmuje obyvateľ Michal Božík.

Kŕmič

Dôležitý pri práci so strojom bol takzvaný kŕmič, od ktorého závisela rýchlosť a kvalita práce.

"Bola to výsostne zodpovedná práca, pretože je nebezpečná To idú dva bubny oproti sebe, čiže prísť o prsty je veľmi ľahké," vysvetľuje obyvateľ Igor Latta.

Mlátenie cepmi

Niektorí z obyvateľov si spomínajú aj na to, ako sa kedysi mlátilo cepmi. "Niekedy sme mlátili dvaja alebo traja. Muselo to tak byť, lebo jeden robil iba slabo ´ťuk-ťuk´," ozrejmuje obyvateľ Jozef Džogan.

Po náročnom ručnom mlátení nasypali plevy do starého stroja, z ktorého vychádzala už iba čistá pšenica. Na záver žatvy nesmel chýbať oldomáš a dobrá pieseň.

Drevený chrám

V obci sa nachádza i grécko-katolícky chrám, ktorý bol pôvodne drevený. Pod omietkou sa skutočne nachádza drevo.

Keďže drevené trámy začali hniť, dedinčania sa rozhodli, že chrám pred spadnutím zachránia.

"Vnútri sme zachovali všetko drevené ako bolo. Z vonkajšej strany sme dali heraklit a brizolit. Dúfam, že sa nám s Božou pomocou podarí chrám zveľadiť, ako bol kedysi," uviedol starosta obce Ján Božík.

Kurimku zvyknú nazývať aj Dedinka pod horou Makovica. Na hore sa nachádza vraj najvyššie položená socha svätého Floriána, patróna všetkých hasičov. 

Kurimku prezývajú aj Dedinka pod horou Makovica, pozrite si reportáž:

Niečo k veci

Niečo k veci

Zdroj: noviny.sk, TV JOJ - Michal Iľkanin
.