SENICA - Obec Borský svätý Jur poznajú všetci hubári z Bratislavy a okolia. Patria pod ňu tri osady a väčšinu tamojších domov už dávno obsadili chalupári. Prilákala ich nádherná príroda s jazerami. Miestni obyvatelia v dedine pečú nohy. Podľa nôh sa dokonca voľakedy zisťovalo, o akú rodinu ide.

Dominantou obce Borský svätý Jur je kostol svätého Juraja, ktorý pochádza zo 17. storočia. Veža na kostole je skutočný unikát. Na Slovensku existuje už len jedna podobná, ktorá je v Skalici. "V minulosti boli súčasťou kostolnej veže aj hodiny," hovorí starostka obce Anna Kratochvílová.

V obci majú niekoľko desiatok domov s pôvodnou architektúrou. V Borskom svätom Jure ženy pečú záviny, ktorým hovoria nohy. "V minulosti pri pečení závinov používali viac cesta a na plechu to vyzeralo ako noha," vysvetľuje miestna obyvateľka Anna Polakovičová.

Podľa použitej plnky, ste mohli zistiť aká rodina koláč piekla. Bohatší sedliaci používali makové, orechové, tvarohové plnky. Chudobnejšie rodiny dávali do závinu krupicu alebo ovocie.

Niečo k veci

Osady

Prvý písomný zápis o obci je z roku 1394, kedy kráľ Žigmund donačnou listinou daroval za poskytnuté služby poľskému veľmožovi Ctiborovi hradné panstvo Ostrý kameň, ku ktorému patrila aj poddanská obec Svätý Jur. O tri roky neskorší písomný zápis v Štatútoch Ostrihomskej kapituly dosvedčuje existenciu rímsko-katolíckej farnosti v obci.

Niečo k veci

O vzniku obce a jej pomenovaní sa nezachovali žiadne povesti alebo písomné pamiatky. Najstaršie názvy obce sú Zenthgwrh (1466), Zenthgergh (1564) a Zenthgurgh. Obec sa nachádza v severozápadnej časti Záhorskej nížiny. Súčasťou obce sú pričlenené osady Dolné Valy, Húšky, Tomky.

Zdroj: noviny.sk
.