VAĽKOVŇA - Dedinu Vaľkovňa (okres Brezno) založili hutníci a železiari, ktorí prišli z Nemecka. Bulharský cár Coburg tam nechal postaviť fabriky na odlievanie a spracúvanie železnej rudy. Dedina sa postupne rozrástla na štyri osady, fabriky už dávno zanikli.

Vaľkovňa je jedna z najmladších slovenských dedín, ale s bohatou históriou. Dlhé roky patrila pod Šumiac a jej názov vznikol z toho, že sa tu vaľkal plech.

Štyri osady

Dedinka pozostáva zo štyroch osád. V Maši je obrovská pec, ktorú postavil cár Coburg. V miestnom nárečí sa takejto dedine hovorí maša. "Tavila sa tu oceľ, ktorá sa potom ďalej spracúvala vo vedľajších osadách. Valcoval sa tu plech," hovorí rodák z Vaľkovne Jozef Ďurčo.

Na spracúvanie železa bolo treba odborníkov a preto sem prišli hútnici až z Nemecka a tí založili ďalšiu osadu. "Táto časť sa volá Švábolka. Vznikla osídlením Švábov, ktorí miestnych učili kovovýrobe," dodáva Ďurčo.

Tretia osada je Vaľkovňa, po ktorej dostala názov celá dedina. "Momentálne máme 420 obyvateľov," hovorí starosta obce Rudolf Pokoš.

Ryžovanie zlata

Názov štvrtej osady tiež hovorí o tom, čo sa tu kedysi robilo. "Táto časť sa volá Zlatno, lebo ho pomenovali podľa toho, že sa tu niekedy ryžovalo zlato," hovorí rodák z Vaľkovne Jozef Ďurčo. Dedina pomaly vymiera. Mladí odišli za prácou do sveta a starí žijú ako sa dá.

Pozrite si priloženú reportáž:

Niečo k veci

Niečo k veci

Zdroj: noviny.sk, TV JO - Rasťo Ekkert
.