LUKAVICA - Dedina sa nachádza v okrese Bardejov a tomuto historickému mestu v minulosti dokonca patrila. Žije v nej takmer 400 obyvateľov. Tí si nažívajú tradičným dedinským životom. V jednej zo záhrad chovajú pštrosy. A majú tam aj fitness centrum, že by sa zaň nehanbili ani vo veľkom meste.

V Lukavici stojí neprehliadnuteľná drevená zvonica, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Zvonicu postavili v 18. storočí. Nachádza sa na malom vŕšku a je ju vidieť takmer zo všetkých častí dediny. "Zvony boli presťahované do Evanjelického kostola, kde sú vo veži od roku 1993," opisuje starosta obce Andrej Kotuľa.

Pštrosy na záhrade

"Plánujeme aj v budúcnosti, že do starej zvonice sa dokúpi jeden zvon," povedal obyvateľ Andrej. V jednej záhrade chovajú pštrosy. Najlepší výhľad na tieto netradičné vtáky majú deti z materskej školy.

V dedine nezabúdajú ani na tradície a udržiavajú ich najmä vo folklórnej skupine. "Akurát pripravujeme pierka pre ženícha, starejšieho a družbov. Pierko symbolizuje slobodu a tým pádom sa na svadbe pierko ženíchovi odopína a stráca slobodu," vysvetľuje obyvateľka Slavomíra.

Fitko v dedine

V dedine sa žije aj moderne. Majú tam výborne vybavené fitness centrum, ktoré využívajú prevažne mladí. " Je to výborné. Človek by nečakal, že v takej malej dedine bude niečo tak dobré," povedal obyvateľ Emil.

Obec Lukavica navštívil redaktor Michal Iľkanin:

Niečo k veci

Niečo k veci

.