KUKOVÁ - Dedinu Kukovú nájdete v okrese Svidník. Majú tam napríklad staručký kaštieľ, historickú sýpku a nezvyčajne veľké tuje.

V obci majú dva kostoly. Rímskokatolícky a evanjelický. V evanjelickom sa do kazateľnice vchádzalo akoby zo steny. "Murovaná kazateľnica nebola súčasťou chrámu Božieho. V roku 1801 bola dostavaná sakristia a odtiaľ je pribudovaný aj vstup na kazateľnicu," tvrdí farár Ľuboš Činčurák.

V rohu kostola bola aj zaujímavá nádoba na krstenie. "Je to najstaršia krstiteľnica v tomto chráme. Skladá sa z 3 kamenných častí," povedal farár.

Obrovské tuje

V dedine tiež majú veľké multifunkčné ihrisko, ktoré si dedinčania postavili sami. "Ihrisko bolo bez nejakých dotácií. My sme to prefinancovali z podielových daní za dva roky a stálo 55 000 eur," informuje starosta obce Štefan Kožlej.

V školskej záhrade pútajú pozornosť obrovské tuje. Jedna z nich má výšku až 18 metrov. V susedstve sa nachádza starý kaštieľ z obdobia rokoka. "Plocha a rozloha je 804 metrov štvorcových. Je tu vedľa bývalá koniareň a sýpka, ktorej strecha bola z 1. polovice 20 storočia a zachovali sa dodnes," hovorí obyvateľ Ľubomír Vereščák.

V Kukovej sa bol pozrieť redaktor Michal Iľkanin:

Niečo k veci

Niečo k veci

.