SKALICA - V obci Radimov v okrese Skalica sa miestni obyvatelia môžu pochváliť pštrosou farmou. Majú tam aj originálne autobusové zastávky, ktoré vyrobil miestny kováč. Každoročne sa v tejto dedine robia ochutnávky ovocných destilátov.

Z archeologických výskumov bolo pôvodné sídlo hallstattské, rímsko-barbarské.
Obec sa spomína prvýkrát v roku 1392 ako Radymow. Po rozpade Veľkej Moravy a po vzniku a sformovaní sa Uhorského štátu v 11. – 12. storočí sa obec vyvíjala v rámci kráľovského feudálneho majetku, ktorý mal administratívno-správne centrum v Holíči.

Obyvatelia sa minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec a dobytka, pestovaním a spracovávaním konope. V 17. storočí je rozvinuté pestovanie vinnej révy. Zemepáni zavádzajú aj chov koní, ktoré majú pasienky v Hájoch a sú tu i ustajnené. Jedna časť lesa sa nazýva Pod maštaľami a iná Nad maštaľami.

V samotnej obci sa nachádzal mlyn na vodný pohon. Bol postavený asi v polovici 18. storočia. V roku 1677 obci pridelili erb a vlastnú pečať. Vtedy je rozvinuté pestovanie vinnej révy, čoho dôkazom sú znaky na erbe a pečati.

Šikovný kováč

Aktuálne býva v obci Radimov takmer 570 obyvateľov a nachádza sa blízko Moravy. "Miestni obyvatelia chodia za prácou do Holíča alebo do Skalice, ktoré sú od Radimova vzdialené len pár kilometrov," hovorí miestny starosta Ján Provazník.

V obci majú netradičné autobusové zastávky, ktoré vytvoril miestny kováč. "Tieto zástavky sú odlišné od tých, aké majú iné obce. Chcel som, aby to bolo také naše. A aby to ostalo aj pre ďalšie generácie," vysvetľuje kováč Ivan Tokoš.

Pštrosia farma

V Radimove je jediná pštrosia farma na Slovensku. Chovajú tu približne 300 pštrosov. "Chcel som chovať niečo netradičné. Hovädziny a ošípaných je všade dostatok," hovorí majiteľ pštrosej farmy Marián Sprušanský.

Podľa neho, sa pštrosie mäso predáva zatiaľ len po domácnostiach. V reštauráciach zatiaľ nie je na toto mäso dostatočná klientela. Túto pštrosiu farmu navštevujú zvedavý ľudia aj z ďalekého okolia.

Niečo k veci

Niečo k veci

Zdroj: noviny.sk
.