KEČOVO - Dedina Kečovo v rožňavskom okrese sa pýši jedinečnými škrepovými poliami, jaskyňami, priepasťami či prameňmi. Má aj unikátny futbalový štadión, ktorý je postavený priamo v krasovom závrte.

Prvá zmienka o dedine pochádza z 13. storočia, jej okolie bolo obývané už v dobe kamennej. V jaskyni Domica, ktorá sa v dedine nachádza, žili pravekí ľudia.

Kečovské škrapy sú najznámejšími škrapovými poliami na vápencovej strání. "Je to krasový jav, kedy skaly, ktoré sú korodované humusnými kyselanami, vystupujú na povrch zeme," hovorí vlastník tamojších lesov Ján Lach.

Unikátna jaskyňa Domica

Ku Kečovu patrí aj jaskyňa Domica. "Je veľmi zaujímavá z archeologického hľadiska. Okolie jaskyne aj samotnú jaskyňu obýval v neolite človek bukovohorského ľudu," uviedol správca jaskyne Ottó Lörincz.

Jaskyňa sa nachádza pod územím dvoch štátov. "Domický podsystém sa nachádza pod územím Slovenska a druhá časť pod názvom Baradla sa nachádza pod územím Maďarska," dodal Lörincz.

V čase priaznivých podmienok jaskyňa prevádzkuje aj člnkovanie vo vnútri jaskyni. Je to pre návštevníkov veľká atrakcia. "Sedeli bez slova v člne a asi to ich najviac zaujalo," hovorí riaditeľka ZŠ Plešivec Sylvia Kuliková.

Štadión v závrte

Unikátnym je aj tamojší futbalový štadión sv. Lörincz, ktorý je postavený v krasovom závrte.

V okolí obce sa vyskytuje viacero chránených živočíchov a rastlín, ktoré môžu turisti obdivovať. "Momentálne upúta návštevníkov Hlaváčik jarný kvitnúci na žlto a na fialovo kvitnúce Poniklece," dodal vlastník tamojších lesov Ján Lach.

Pozrite si priloženú reportáž:

Niečo k veci

Zdroj: noviny.sk
.