OCHTINÁ - Dedina Ochtiná (okres Rožňava) je známa nielen známou jaskyňou, ale i mužom, ktorý svoje vlastnoručne vyrobené zvonce rozosiela do celého sveta. Obec sa tiež pýši nádherným kostolom.

Kostol v dedine Ochtiná vidno už z diaľky. V ňom sa pýši prekrásny oltár z roku 1724. Steny zdobia vzácne fresky.

"Zobrazujú život a dielo Ježiša Krista. Počnúc narodením a končiac umučením a vzkriesením," hovorí miestny kňaz Martin Dudáš.

Kosti po okolí

Pri kostole sa nachádzali cintoríny až pre štyri okolité dediny a tak nájsť kosti pozostalých nie je žiadnou raritou.

V Ochtinej žije i známy ľudovo-umelecký výrobca zvonov. Jeho prácu poznajú nielen miestni, ale i za hranicami.

"Vyrábal som zvony dvom slovenským prezidentom, premiérovi, do Prahy na Karlovu univerzitu, na družobné školy do Ameriky," vyratúva výrobca Jaroslav Majba.

Niečo k veci

Dedina sa tiež hrdí dobrovoľným hasičským zborom. Ten má viac ako storočnú tradíciu.

Obec vlastní aj historickú hasičskú striekačku z roku 1923. "Je skvostom. Je plne funkčná, a preto si ju opatrujeme," dodáva starosta obce Marián Kapusta.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Dedina má históriu i v baníctve. Traduje sa dokonca, že obec založili práve baníci. Ťažil sa tu i mramor či železná ruda.

"Celý vyšný koniec obce je položený na magnezite," dodáva Kapusta.

Boli to práve baníci, ktorí sa zaslúžili o objavenie svetoznámej Ochtinskej aragonitovej jaskyne. "Objavili ju náhodne pri razení v baníckej prieskumnej štôlni," ozrejmuje sprievodkyňa Katarína Stančová.

Krása jaskyne vyráža návštevníkom dych. Turisti obdivujú i aragonitové útvary. V jaskyni môžu návštevníci nájsť i aragonit pripomínajúci ľudské srdce.

V jaskyni v Ochtinej vidia návštevníci aragonitové srdce, pozrite si reportáž:

Zdroj: noviny.sk
.