PRUŽINA - V obci Pružina (okres Považská Bystrica) žil Štefan Závodník, ktorý vývoj dediny významne ovyplnil, keď založil spolok slovenských včelárov v Hornom Uhorsku. V dedine sa narodil i vojak Ladislav Škultéty Gábriš. V okolí obce nájdu návštevníci zdroj pitnej vody špičkovej kvality.

V 19. storočí žil v malebnej dedine Štefan Závodník. Kňaz i učiteľ, ktorý do doliny doviedol vzdelanosť. "Po jeho príchode do troch mesiacov mal zo šesť až 200 žiakov. Založil nedeľnú školu pre dospelých," hovorí riaditeľka miestnej základnej školy Darina Michálková.

Vojak od detstva

Ovládal sedem jazykov, hral na rôzne hudobné nástroje, písal divadelné hry, ktoré tiež režíroval. Hercami v nich boli dedinčania, ktorým sám ukazoval nové metódy v rozličných činnostiach. "Napríklad v ovocinárstve, košikárstve. Zakladal tiež spolky striezlivosti," dodáva Michálková.

V dedine pôsobil i vojak Ladislav Šultéty Gábriš, ktorý odišiel do armády, keď mal len 13 rokov. "Ako vojak pôsobil celých 80 rokov za vlády štyroch cisárov," hovorí starosta obce Michal Ušiak.

Najlepšia voda

Aj v súčasnosti sa Pružina môže pochváliť šikovnými obyvateľmi. Farmárka Oľga Apoleníková zozbierala viaceré ocenenia za svoju šikovnosť.

V okolí dediny vyviera najkvalitnejšia voda na Slovensku. Vodovodným potrubím sa dostáva do domácností nielen Pružiny, ale i miest ako Púchov či Ilava.

"Výskumom tejto pitnej vody sa dokázalo, že táto voda patrí medzi najkvalitnejšie vody na Slovensku. Snažíme sa ju každopádne chrániť, aby nám zostala aj pre ďalšie generácie,"dodáva Ušiak.

Dedina slávnych rodákov, tak sa prezentuje obec Pružina, pozrite si reportáž:

Niečo k veci

Niečo k veci

Zdroj: noviny.sk
.