PARTIZÁNSKA ĽUPČA - Obec Partizánska Ľupča (okres Liptovský Mikuláš) vyzerá s pekným námestím lepšie ako hociktoré okresné mesto. Táto banícka obec bola dokonca kráľovským mestom.

Partizánska Ľupča má veľmi bohatú históriu, dokonca bola aj kráľovským mestom. Ľupča mala mestské výsady už v roku 1270 a pre drahé kovy ukryté v skalách sem prišli 16 Sasi.

A Ľupča sa začala volať Nemecká Ľupča. Neskor nemecké luteránstvo veľmi ovplyvnilo Ľupčanov a vznikol tu najstarší luteránsky cirkevný zbor vo vtedajšom Uhorsku. "Prerobili sme to na evanjelický penzión - Lutherov dom, oslávime 500 rokov na budúci rok," hovorí obyvateľ dediny.

Časť Hájnikovej ženy

V Ľupči sa zvádzali počas povstania jedny z najväčších bojov na Slovensku a doplatili na to dve miestne deti Gustík a Erika. Nemci ich otrávili. Neskôr sa premenovala Nemecká Ľupča na Partizánsku.

Počas Rakúsko-Uhorska tu boli kúpele, aj Hviezdoslav tu napísal časť Hájnikovej ženy. A neskor Ivan Stodola, známy spisovateľ, tu založil ozdravovňu. "Ide o najstaršiu detskú ozdravovňu, tento rok má 96 rokov," povedal riaditeľ ozdravovne Železno, Ján Kuska.

Raj chatárov

Pár kilometrov od Železnô je raj chatárov Magurka. "Magurka je najvyššie položená na Slovensku, v nadmorskej výške 1 050 metrov, žije sa tu výborne. Nádherná príroda, čistý vzduch a dobrí ľudia," vymenováva chatár.

V dedine sa bola pozrieť redaktorka Eliška Prečová:

Niečo k veci

Niečo k veci

.