MATIAŠKA - Mnohí ju asi nepoznajú, pretože sa nachádza mimo hlavného cestného ťahu. Ak sa vyberiete na Domašu cez Hanušovce, určite ju navštívte.

Kaštieľ Hanušovce - jedno z posledných múzeí na Slovensku, okrem expozícií a krátkodobých výstav pripravuje rad kultúrnych podujatí (Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí)

Archeopark - Živá archeológia -  jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode, päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku, objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením, všetkého sa možno dotknúť a vyskúšať si

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, vznikla kvôli nedostatku pitnej vody, dnes je využívaná na kúpanie, vodné športy a rybolov

Kaštieľ Stropkov - posledná zachovaná svetská časť mestského hradu, stredoveký hrad postavili v 15. storočí, jeho najcennejšou časťou so zachovanými renesančnými znakmi, je tzv. rytierska sieň

ZOO park Stropkov - V r. 1984 sa v Stropkove z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže., po roku 1990 sa Stanica pretransformovala na ZOO park a len vďaka nadšencom sa bez akýchkoľvek financií pokračovalo v budovaní, park je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku, okrem vystavovania zaujímavých cudzokrajných zvierat v 40 voliérach plní aj ochranu genofondu našej planéty

Prameň Tajch - minerálna voda, miesto je vyhĺbené a vymurované kameňmi

Chrám Stretnutia Pána so Simeonom - 1760, gréckokatolícky drevený kostol, zachovali sa vzácne nástenné maľby s výjavmi zo Starého a Nového zákona

Motokáry T1 Ring - 800 metrov dlhá dráha, možnosť variácie trate

Slovenské opálové bane - Slovensko je jediná krajina v Eurázií kde sa nachádza a ťaží drahý opál, už od 18. storočia, opál nás preslávil aj v rámci šperkárstva, 1922 boli bane zrušené, 2015 bola baňa sprístupnená pre návštevníkov (1,2 km)

Zdroj: noviny.sk
.