SAČUROV - Miestni sú skvelí v separovaní odpadu. V dedinke majú všetko čo potrebujú, preto dedinčania nezvyknú masovo odchádzať za prácou na západ.

Po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko - náučný chodník, celoročne prístupný širokej verejnosti, 17 zastávok

Hrad Čičva - 1270, prvá zmienka bola v donačnej listine uhorského kráľa Štefana V., za verné služby a zásluhy preukázané na výpravách kráľovského vojska daroval viaceré majetky v Abovskej, Sabolčskej a Zemplínskej župe, vrátane majetku Čičva, cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Motokáry T1 Ring - 800 metrov dlhá asfaltová dráha, možnosť variácie trate

Hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, strážny hrad, chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče

Literárne múzeum Pavla Horova - dva tematické celky (Národný umelec Pavol Horov, Rodáci Pavla Horova), Horov ako básnik i človek s vysokými morálnymi a estetickými vlastnosťami

Dargovský priesmyk - od 1944 do 1945 tu prebiehali ťažké boje, náučný chodník s expozíciami vojenskej techniky a s rekonštruovanými bunkrami, Pamätník víťazstva a vedľa neho Sieň bojovej slávy

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, vznikla kvoli nedostatku pitnej vody, dnes sa využíva na kúpanie, vodné športy a rybolov

Hrad Parič - 13. storočie, bol vyhodený do vzduchu strelným prachom, jeho zvyšky použité ako stavebný materiál pre barokový zámok rodu Andrássyovcov, dnes z neho zostala len jedna stena

Múzeum a kulturné centrum južného Zemplína - zhromažďuje a sprístupňuje predmety prezentujúce históriu Trebišovského okresu, špecializuje sa pritom na dejiny poľnohospodárstva a tokajského vinohradníctva, sídlom je barokový kaštieľ z konca 18. storočia

Zdroj: noviny.sk
.