VECHEC - Na okolitých poliach sa intenzívne hospodári, možno aj preto je v tejto dedinke diviakov neúrekom.

Motokáry T1 Ring - 800 metrov dlhá asfaltová dráha, možnosť variácie trasy

Hrad Čičva - 1270, prvá zmienka v donačnej listine uhorského kráľa Štefana V., za verné služby a zásluhy preukázané na výpravách kráľovského vojska daroval viaceré majetky v Abovskej, Sabolčskej a Zemplínskej župe, vrátane majetku Čičva, cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Dargovský priesmyk - od 1944 do 1945 tu prebiehali ťažké boje, náučný chodník s expozíciami vojenskej techniky a s rekonštruovanými bunkrami

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3,  vznikla kvôli nedostatku pitnej vody, kúpanie, vodné športy, rybolov

Herliansky gejzír - vzácny studený gejzír, bol jediným studeným gejzírom v Európe, gejzír bol v roku 1987 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku, od roku 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO

Po Hrušovských mohylách - 2015,  turisticko - náučný chodník, 17 zastávok, celoročne prístupný

Slovenské opálové bane - Slovensko je jediná krajina v Eurázií kde sa nachádza a ťaží drahý opál, od 18. storočia, opál nás preslávil aj v rámci šperkárstva, bane zatvorili v roku 1922, v roku 2015 sprístupnili 1,2 km banských chodieb

Kaštieľ Hanušovce - vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku, okrem expozícií a krátkodobých výstav pripravuje podujatia (Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí)

Archeopark - Živá archeológia - nachádza päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku, objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením

Zdroj: noviny.sk
.