ZAMUTOV - Milovníci lesov si v tejto dedinke prídu na svoje. Nachádza sa tam múzeum lesníctva a o prírodu sa starajú Štátne lesy.

motokáry T1 Ring - 800 metrov dlhá asfaltová dráha, možnosť variácie trate

Slovenské opálové bane - Slovensko je jediná krajina v Eurázií kde sa nachádza a ťaží opál, už od 18. storočia, opál nás preslávil aj v rámci šperkárstva, bane zatvorili v roku 1922, v 2015 sprístupnili 1,2 km pre návštevníkov

Herlianky gejzír - vzácny studený gejzír, bol jediným studeným gejzírom v Európe, gejzír bol v roku 1987 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku, od roku 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO

Kaštieľ Hanušovce - múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku, okrem expozícií pripravuje rad kultúrnych podujatí (Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí)

Archeopark - Živá archeológia - jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode, päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku, objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením

Dargovský priesmyk - od 1944 do roku 1945 tu prebiehali ťažké boje, náučný chodník s expozíciami vojenskej techniky a s rekonštruovanými bunkrami, pamätník víťazstva a vedľa neho Sieň bojovej slávy

Prameň Tajch - minerálna voda, miesto je vyhĺbené a vymurované kameňmi

Hrad Čičva - 1270, prvá zmienka bola v donačnej listine uhorského kráľa Štefana V., cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, kúpanie, rybolov, vodné športy

Zdroj: noviny.sk
.