NIŽNÝ HRUŠOV - V dedine majú pamiatku na Jána Pavla II., v minulosti tam pôsobila významná umelkyňa Anna Lesznay. Mnohí východniari dedinu dobre poznajú aj vďaka tomu, že tu pestujú najkrajšie okrasné kvety.

Po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko - náučný chodník, celoročne prístupný širokej verejnosti, 17 zastávok

Hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, strážny hrad, chránil obchodnú cestu

Hrad Čičva - 1270, prvá zmienka bola v donačnej listine uhorského kráľa Štefana V., cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Literárne múzeum Pavla Horova - 2 expozície (Národný umelec Pavol Horov, Rodáci Pavla Horova)

Hvezdáreň Michalovce - plní úlohy populárno - výchovnej, vzdelávacej, odborno - výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied

Hrad Jasenov - na obdobie vzniku poukazuje aj pôdorys najstaršieho jadra hradu, pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány, na podnet grófa Andrášiho bola rozpadávajúca sa ruina začiatkom 20. storočia čiastočne konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a upravila vstupná časť, dnes už však napr. po opravách zastrešenia veží niet ani stopy

Kúpalisko Humenné - 2 bazény, je situované v športovej zóne mesta, tobogan

Cyklotrasa Zemplínska Šírava - Stráže - dĺžka 24,02 km, prevýšenie 53 metrov

Zdroj: noviny.sk
.