MAJEROVCE - Obec, ktorá mala kedysi kameňolom, má dnes oddychovú zónu.

Hrad Čičva - 1270, prvá zmienka bola v donačnej listine uhorského kráľa Štefana V., za verné služby a zásluhy preukázané na výpravách kráľovského vojska daroval viaceré majetky v Abovskej, Sabolčskej a Zemplínskej župe, vrátane majetku Čičva, cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko - náučný chodník, celoročne prístupný širokej verejnosti, 17 zastávok

Hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, strážny hrad, chránil obchodnú cestu

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, vybudovaná kvôli nedostatku vody, kúpanie, rybolov, vodné športy

Motokáry T1 Ring - 800 metrov dlhá asfaltová dráha, možnosť variácie trate

Kúpalisk Humenné - 2 bazény, športový areál, 2 šmýkačky

Vihorlatská hvezdáreň - významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplínu, odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na Astronomickom observatóriu

Hrad Jasenov - na obdobie vzniku poukazuje aj pôdorys najstaršieho jadra hradu, pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány, na podnet grófa Andrášiho bola rozpadávajúca sa ruina začiatkom 20. storočia čiastočne konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a upravila vstupná časť. Dnes už však napr. po opravách zastrešenia veží niet ani stopy

Vihorlatské múzeum - 1960, stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“, expozícia novších dejín, Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodných priestoroch kaštieľa 

Zdroj: noviny.sk
.