KLADZANY - Dedina je bohatá na kultúru, ľudia tam žili už v dobe kamennej. Dnes je tam Národná kultúrna pamiatka z obdobia klasicizmu.

Hrad Čičva - 1270, prvá zmienka v donačnej listine uhorského kráľa Štefana V., za verné služby a zásluhy preukázané na výpravách kráľovského vojska daroval viaceré majetky v Abovskej, Sabolčskej a Zemplínskej župe, vrátane majetku Čičva, cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko - náučný chodník, celoročne prístupný širokej verejnosti, 17 zastávok

Hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, strážny hrad, chránil obchodnú cestu

vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, vybudovaná kvôli nedostatku pitnej vody, kúpanie, rybolov, vodné športy

Kúpalisko Humenné - situované v športovej zóne mesta, 2 bazény, 2 šmýkačky

Hrad Jasenov - na obdobie vzniku poukazuje aj pôdorys najstaršieho jadra hradu, pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány, na podnet grófa Andrášiho bola rozpadávajúca sa ruina začiatkom 20. storočia čiastočne konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a upravila vstupná časť. Dnes už po opravách zastrešenia veží niet ani stopy

Vihorlatská hvezdáreň - je významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplínu, odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na Astronomickom observatóriu

Motokáry T1 Ring - asfaltová trasa je dlhá 800 m, možnosť variácie trate

Vihorlatské múzeum - 1960, stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“, Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodných priestoroch kaštieľa, expozícia novších dejín

Zdroj: noviny.sk
.