MERNÍK - Obec bola v minulosti preslávená baníctvom. Dokonca tam objavili vzácny poklad, strieborné mince.

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, vznikla kvôli nedostatku pitnej vody, plávanie, rybolov, vodné športy

Motokáry T1 Ring - asfaltová dráha má dĺžku 800 metrov, možnosť variácie dráhy

Hrad Čičva - 1270, prvá zmienka bola v donačnej listine uhorského kráľa Štefana V., cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Kaštieľ Hanušovce - múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku, vlastivedné so zbernou oblasťou Vranovského regiónu, okrem expozícií a krátkodobých výstav tradične pripravuje rad kultúrnych podujatí spojených často s praktickými ukážkami rôznych činností: Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí

Archeopark - Živá archeológia - jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode, päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku, objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením, možno sa všetkého dotknúť, všetko si vyskúšať

Slovenské opálové bane - 18. storočie, Slovensko je jediná krajina v Eurázií kde sa nachádza a ťaží drahý opál,  preslávil nás aj v rámci šperkárstva, bane zatvorili v roku 1922, 2015 bola baňa otvorené pre návštevníkov, sprístupnili 1,2 km banských chodieb

Po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko - náučný chodník, celoročne prístupný, 17 zastávok

Hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, strážny hrad, chránil obchodnú cestu

Herliansky gejzír - vzácny studený gejzír, aktívny nepretržite od roku 1872, 1987 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku . A od roku 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO

Zdroj: noviny.sk
.