VYŠNÝ ŽIPOV - Obyvatelia majú šikovných hráčov stolného tenisu, ale aj rezbárov. Asi pretože všade navôkol rastú lipy.

Kaštieľ Hanušovce - vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku, okrem expozicií ponúka aj pestrý program (Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí)

Archeopark - Živá archeológia - päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku (objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením), možno sa všetkého dotknúť

Motokáry T1 Ring - asfaltová dráha dlhá 800 m, možnosť variácie trate

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, vznikla kvôli nedostatku pitnej vody, plávanie, vodné športy, rybolov

Slovenské opálové bane - Slovensko je jediná krajina v Eurázií kde sa nachádza a ťaží drahý opál, už od 18. storočia, preslávili sme sa aj vo šperkárstve u najvyššej šľachty, bane boli zatvorené v roku 1922, 2015 bola baňa otvorená pre návštevníkov, práve v tejto bani bol nájdený najväčší a najhodnotnejší drahý opál na svete – Harlekýn, sprístupnených je 1,2 km chodieb

Hrad Čičva - 1270, plnil počas svojej existencie strážnu funkciu v priesmyku, cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Prameň Tajch - minerálna voda

Herliansky gejzír - vzácny studený gejzír, aktívny nepretržite od roku 1872, 1987 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku, od 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO

Kaštieľ Stropkov - 15. storočie, je posledná zachovaná svetská časť mestského hradu, v 18. storočí ho zbúrali

Zdroj: noviny.sk
.