KVAKOVCE - Je to síce malá obec, no ulíc má toľko ako menšie mesto. Nachádza sa pri Domaši a miestni by chceli mať Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie.

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, nádrž vznikla kvôli nedostatku pitnej vody, plávanie, vodné športy, rybolov

Hrad Čičva - 1270, plnil počas svojej existencie strážnu funkciu, najstaršiu časť hradu tvorilo hradné jadro v tvare nepravidelného lichobežníka, cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Motokáry T1 Ring - asfaltová dráha má dĺžku 800 m, možnosť variácie trate

Kaštieľ Hanušovce -  múzeum vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku, okrem expozícií ponúka aj pestrý program ako Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí

Archeopark - Živá archeológia - päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku (objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením)

Hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad

Po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko - náučný chodník, celoročne prístupný širokej verjnosti, trasa má 17 zastávok

Kaštieľ Stropkov - 15. storočie, posledná zachovaná svetská časť mestského hradu, zanikol v 18. storočí

ZOO park Stropkov - 1984 sa v Stropkove z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov, po roku 1990 sa Stanica pretransformovala na ZOO park a len vďaka nadšencom sa bez akýchkoľvek financií pokračovalo v budovaní,  je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku

Zdroj: noviny.sk
.