NIŽNÝ HRABOVEC - Ak ste milovníkom flóry, určite si tu prídete na svoje. V tejto dedinke rastú stromy aké ste možno ešte nevideli.

Po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko - náučný chodník, prístupný širokej verejnosti, 17 zastávok

Hrad Čičva - 1270, počas celej svojej existencie plnil strážnu funkciu v priesmyku, cisársky generál Lanken rozkázal hrad zbúrať a odvtedy leží v ruinách

Hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče

Hrad Jasenov - pôdorys najstaršieho jadra hradu, pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány, na podnet grófa Andrášiho bola rozpadávajúca sa ruina začiatkom 20. storočia čiastočne konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a upravila vstupná časť

Hvezdáreň Michalovce - plní úlohy populárno - výchovnej, vzdelávacej, odborno - výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied

Vodná nádrž Domaša - Dobrá - má rozlohu 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, kúpanie, vodné športy, rybolov

Motokáry T1 Ring - asfaltová dráha, dĺžka 800 m, možnosť variácie trate

Literárne múzeum Pavla Horova - dva tematické celky (Národný umelec Pavol Horov a Rodáci Pavla Horova)

kúpalisko Humenné - situované v športovej zóne mesta, počas leta sa tu nachádza 50 m bazén, športový areál

Zdroj: noviny.sk
.