ŠELPICE - V dedine Šelpice dodnes žijú potomkovia Chorvátov, ktorí utekali z Balkánu pred nájazdmi Turkov. Tamojší historický most spája obec so susednou dedinou.

Obec Šelpice je vzdialená šesť kilometrov od krajského mesta Trnava. Územie bolo osídlené už  v staršej dobe kamennej. Najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice kláštoru v Tišňove na Morave.

V roku 1530 obec prepadli Turci, po prepade ostala obec iba vyľudneným spáleniskom. Opätovne ju osídlili až v máji 1539 noví majitelia Červeno-kamenského panstva – Fuggerovci. 

 Vlastný kostol si obyvatelia postavili až v roku 1939.  Zo sakrálnych pamiatok sa zachovali Hlavný kríž z r. 1912, kamenný kríž zobrazujúci Umučenie so sochou Panny Márie z r. 1894, socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1907 na moste cez Trnávku do Bohdanoviec. 

Obec bola v minulosti známa výšivkárstvom, vinohradníctvom a divadelnou činnosťou miestnych ochotníkov.

Zaujímavé miesta v okolí dediny:

  • Kaštieľ Dolná Krupá
  • Pamätník Ludwiga van Beethovena
  • Cyklotrasa Trnava - Doľany - Majdán
  • Kúpalisko Kamenný Mlyn
  • Galéria Jána Koniarka
  • Cyklotrasa Ružindol - Matildin dvor

Zdroj: noviny.sk
.