JASLOVSKÉ BOHUNICE - V obci s Jadrovou elektrárňou nájdeme množstvo historických pamiatok. Dokonca aj družstvo, kde sa chovajú stovky bažantov.

- Amfiteáter Jaslovské Bohunice - festival „V Bohunicách pri kaštieli“ a „Fest Dobré Bohunice“

- cyklotrasa Kátlovce - Brezová pod Bradlom - dĺžka 23,32 km, prevýšenie presne 333 m

- Nyáryovská kúria - 16. storočie, patrí medzi najstaršie stavby v Bučanoch, leží na najvyššom mieste obce, slúžila ako vidiecke sídlo šľachty, je sídlom Kultúrno-spoločenského centra Bučany, prezentácia najstarších dejín obce s archeologickou inštaláciou so vzácnymi nálezmi z územia Bučian

- Regionálne múzeum Chtelnica - dokumentovanie a prezentovanie dejín bývalého mestečka Chtelnica, pivnice na víno

- Malokarpatská galéria - možnosť zoznámiť sa s tvorbou regionálnych umelcov, expozície sa menia, maliari, fotografi, sochári, rezbári, hudba, hovorené slovo, film

- plaváreň Zátvor - 1 bazén

- divadlo Disk - nový smer v slovenskom divadle "polytematickej dekompozície", počas 60 rokov uviedlo 70 premiér a odohralo 1070 predstavení

- Vodojem Trnava - vodárenská veža s vodojemom, čerpacou stanicou, bazénom, výška 50 m, obsah vodojemu je 1200 m3 a výška hladiny vody je 8,0 m

- Pamätník Ludwiga van Beethovena - expozícia s názvom Život na zámku v Dolnej Krupej v 18. až 20. storočí

- Kaštieľ Dolná Krupá - jeden z najkrajších príkladov vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku, v divadelnej budove hrali predstavenia (manželka grófa Jozefa, Mária Anna sa uchádzala o uvedenie melodrámy, pre ktorú mal skomponovať hudbu Ludwig van Beethoven), v Dolnej Krupej mal hudobný skladateľ skomponovať svoje najznámejšie klavírne dielo – Sonátu mesačného svitu

Zdroj: noviny.sk
.