MALÝ HOREŠ - Nachádza sa na dolnom Zemplíne. Takmer všetci tam majjú vlastnú vínnu pivnicu, no ich víno v obchode nekúpite.

- Hrad Conkávar

- Lanový most cez Latoricu

- vinárska oblasť

- unikátne vínne pivnice

.