BODRUŽAL - Romantická dedinka, ktorá leží v lone prírody Nízkych Tatier založili rusínski pastieri. Neskôr dostala privilégium strážiť Uhorsko-poľské pohraničie.

Chrám sv. Mikuláša Bodružal - 1658, je súčasťou jedinečného urbanistického celku, chrám je prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu, patrí k najstarším dreveným sakrálnym stavbám východného obradu na Slovensku

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Nižný Komárnik - 18. storočie, počas prvej svetovej vojny vyhorel, dnešný drevený chrám bol postavený v roku 1938, chrám má ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou

Chrám sv. Bazila veľkého - trojdielna zrubová cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená koncom 18. storočia, zrub je z exteriéru je krytý šindľom, priestory sú zakončené kupolami

Vyhliadková veža Dukla - 1974, nachádza sa na Slovensko - Poľskej hranici v Dukelskom priesmyku, je 48 metrov vysoká

Dukliansky priesmyk - dominantou pamiatky je Pamätník čs. armádneho zboru, umelecká kópia pôvodnej sochy čs. vojaka, bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1256 padlých vojakov

Chrám sv. Michala Archanjela Ladomirová - 1742, drevený gréckokatolícky chrám, patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku, pri chráme je postavená mohutná zvonica stĺpovej konštrukcie

Geléria Dezidera Millyho - 18. storočie, pôvodná panská kúria, je najstaršou svetskou budovou vo Svidníku

Múzeum ukrajinskej kultúry - najstaršie národnostné špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, venuje sa dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a sociálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku, tri expozície (Hlavná kultúrno-historická expozícia, Národopisná expozícia v prírode - skanzen a Umelecko-historická expozícia - Galéria Dezidera Millyho)

Pamätník Sovietskej armády - 1954,  autormi sochárskych prác sú akademickí sochári: O. Kozák, J. Hana, F. Gibala, vysoký 37 metrov, bronzová socha sovietskeho vojaka

Zdroj: noviny.sk
.