ROVNÉ - V dedinke je čo obzerať a kto ešte nebol v drevenom chráme, tak jeden maličký tam majú.

Chrám sv. Paraskevy - 1705, drevený gréckokatolícky chrám, Paraskeva bola dcérou bohatých kresťanských rodičov v Ikóniu, vzácne sú samostatné ikony v tomto chráme. Patria medzi ne Muž bolesti na žertveníku i Najsvätejšia Trojica na prestole vo svätyni

Skanzen SNM - Múzea ukrajinskej kultúry - typy obydlí, všetky druhy tradičných hospodárskych budov (stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby)

Amfiteáter Svidník - koná sa tu Rusínsky festival

Aquapark Aquaruthenia - relaxačný bazén s masážnou lavicou, masážnymi lôžkami, chrličmi a dnovou masážou, bazén so slanou vodou, saunový svet

Vojenské historické múzeum Svidník -  je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch, špecializuje sa na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch

Pamätník Sovietskej armády - pamätník bol postavený v roku 1954, autormi sochárskych prác sú akademickí sochári: O. Kozák, J. Hana, F. Gibala

Múzeum ukrajinskej kultúry - najstaršie národnostné špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, venuje sa dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a sociálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku

Chrám Dezidera Millyho - 1983, pôvodná panská kúria, je najstaršou svetskou budovou vo Svidníku, zapísanou v Štátnom zozname pamiatok

Chrám Stretnutia Pána so Simeonom - 1760, gréckokatolícky drevený kostol, trojdielna zrubová stavba, vzácne nástenné maľby s výjavmi zo Starého a Nového zákona

Zdroj: noviny.sk
.