NIŽNÝ KOMÁRNIK - V tejto obci si ľudia stavali drevený chrám sami, dnes ho obdivujú aj zahraniční turisti.

- Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Nižný Komárnik -  18. storočie, gréckokatolícky drevený chrám, jediný gréckokatolícky chrám na Slovensku postavený v zrubovom štýle pod dohľadom architekta, dva vchody, ikona Poslednej večere

- Chrám sv. Milukáša Bodružal -samostatná zvonica, cintorín, drevená ohrada, prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu

- Dukliansky priesmyk - 1949, pamätník čs. armádneho zboru, kópia pôvodnej sochy čs. vojaka (pôvodnú stvárnil J. A. Vítek), vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku

- vyhliadková veža Dukla - 1974, na Slovensko - Poľskej hranici, výška 48 m

- Chrám sv. Bazila Veľkého - 18. storočie, trojdielna zrubová cerkva

- Chrám sv. Michala Archanjela Ladomirová - drevený gréckokatolícky chrám, jeden z architektonicky najhodnotnejších a najreprezentatívnejších chrámov východného obradu na Slovensku, UNESCO

- Galéria Dezidera Millyho - 18. storočie, pôvodná panská kúria, neskoro-barokový sloh, zapísaná v Štátnom zozname pamiatok

- Rozhľadňa Rohuľa - stojí na mieste meračských veži (do 1962), výška 14 m, turistická útulňa

- Múzeum ukrajinskej kultúry - 1959, najstaršie národnostné špecializované múzeum na Slovensku, Hlavná kultúrno-historická expozícia, Národopisná expozícia v prírode - skanzen, Umelecko-historická expozícia - Galéria Dezidera Millyho

Zdroj: noviny.sk
.