HALIGOVCE - V zamagurskej dedine Haligovce je takmer všetko zákonom chránené. Z okolitej prírody si zvieratá prichádzajú do obce ukradnúť, čo ľudia vypestujú. A nájsť sa tam dá aj asi najväčšiu dlaň, je to akási mierka pre ženské proporcie.

Na turistiku do dediny Haligovce si treba zobrať najmä dobré topánky. Bola by škoda, keby si návštevníci nechali ujsť haligovské skaly. Oni sú aj jedným z dôvodov, prečo pod nimi vznikol najslávnejší kemp na zamagurí.

V okolí dedinky je len málo polí, na ktorých nestrašia strašiaci. Všetko čo strážia je na úžitok niekoho iného. Väčšinou divej zveri. 

Haligovce malú aj svoj historický stroj na mletie múky, má 120 rokov a na Slovensku je veľkou raritou. 

Do haligovskej Aksamitky sa obyčajný turista dostane iba s rizikom mastnej pokuty. Miesto je pre verejnosť uzavreté a výnimočné sa do nej dostane len v spoločnosti záchranárov

A v Haligovcach majú ešte čosi zaujímavé.Je ňou najväčšia drevená dlaň, kde sa stopercentne zmestí každé pozadie. Gorali majú radi ženy, ktoré sú krv a mlieko, ak sa už ale ani do nej nezmestíte, je čas začať s pohybom. Napríklad prechádzkou v takomto nádhernom kraji.

Zdroj: noviny.sk
.