JALOVÁ - Obec Jalová je zásobáreň pitnej vody pre celé východné Slovensko.

- Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja

- Vodná nádrž Starina

- Bio kúpalisko Sninské rybníky

- Mini ZOO Juško

- cyklotrasa Ruský Hrabovec - Ruská Bystrá

- Hrad Tibava

Zdroj: noviny.sk
.