VRÁDIŠTE -Morava je odtiaľto len na skok. Vďaka dobrej polohe jazdia miestni do práce na bicykli, majú aj veľmi šikovné kuchárky a dobré vínko.

Cyklotrasa Baťov kanál - Skalické rybníky - dĺžka 5,23 km, prevýšenie 5 m

Golf Club Skalica - má ambíciu stať sa jedným z najlepších slovenských klubov, 250 metrov dlhý driving range aj s krytými odpaliskami, 18 jamiek

Veterný mlyn Holíč - 19. storočie, kamenná trojpodlažná budova, holandský typ veterných mlynov,  základom bola murovaná budova s kruhovým pôdorysom, pohyblivá strecha s veterným kolesom sa podľa potreby natáčala do smeru vetra, prestalo sa mlieť po prvej svetovej vojne

Menhiry - Holíčske megality - 22 zachovaných kultových kameňov, ktoré sú rozdelené na mužské a ženské (najväčší kameň má 6,8 m), kamene boli dekorované obrazcami s mytologickou funkciou

Cyklotrasa rieka Morava - Vytržina - Holíč - dĺžka 4,25 km, prevýšenie 11 metrov

Holíčsky zámok - najstaršie zistené osídlenie lokality kaštieľa je datované od druhej polovice 12. storočia, jeho veľkorysá architektonická koncepcia a historické reálie boli dôvodom na jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Mlyn bratov Pilárikových - v roku 1927 starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon, počas vojny tu bolo obchodné mletie pre vojsko a pre štát, Mlyn bratov Pilárikových je ukážkou technickej pamiatky s mimoriadne dobre zachovaným pôvodným zariadením

Kalvária Skalica - nachádza sa na bývalom hradisku, po bokoch kríža so sochami Krista a sv. Márie Magdalény sú sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu

Rotunda sv. Juraja Skalica - národná kultúrna pamiatka románska rotunda svätého Juraja, prestavaná a začlenená do mestského opevnenia v gotickom období a výrazne dotvorená v barokovom štýle, najstaršia historicko - architektonická pamiatka v meste, vzácne nástenné maľby

Cyklotrasa Skalica - Kátov - dĺžka 8,40 km, prevýšenie 67 metrov

Zdroj: noviny.sk
.