TRNOVEC - Dedinku založili Chorváti a dodnes tam nájdete typické chorvátske priezviská. Starosta obce je veterinár, možno preto majú skoro v každom dome psa.

Veterný mlyn Holíč - kamenná trojpodlažná budova mlyna z osemdesiatych rokov 19. storočia, holandský typ veterných mlynov, jeho základom bola murovaná budova s kruhovým pôdorysom. Jej pohyblivá strecha s veterným kolesom sa podľa potreby natáčala do smeru vetra

Menhiry - Holíčske megality - 22 zachovaných kultových kameňov, ktoré sú rozdelené na mužské a ženské (najväčší má 6,8 metra), viaceré kamene boli dekorované obrazcami s mytologickou funkciou

Holíčsky zámok - Najstaršie zistené osídlenie lokality kaštieľa je datované od druhej polovice 12. storočia, jeho veľkorysá architektonická koncepcia a historické reálie boli dôvodom na jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Cyklotrasa rieka Morava - Vytržina - Holíč - dĺžka 4,25 km, prevýšenie 11 metrov

Golf Club Skalica - má ambíciu stať sa jedným z najlepších slovenských klubov, 250 metrov dlhý driving range aj s krytými odpaliskami, 18 jamiek

Cyklotrasa Baťov kanál - Skalické rybníky - dĺžka 5,23 km, prevýšenie 5 metrov

Mlyn bratov Pilárikových - v roku 1927 starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon, počas vojny tu bolo obchodné mletie pre vojsko a pre štát

Rotunda svätého Juraja Skalica - národná kultúrna pamiatka románska rotunda svätého Juraja v Skalici, expozícia v interiéri rotundy približuje jej stavebno-historický vývin

Kalvária Skalica - nachádza sa na bývalom hradisku, je doplnená zastaveniami Krížovej cesty

Zdroj: noviny.sk
.