PRIETRŽKA - Obyvatelia majú nie len zvláštny jazyk, ale aj výstavu.

Veterný mlyn Holíč - kamenná trojpodlažná budova mlyna z osemdesiatych rokov 19. storočia, holandský typ veterných mlynov, základom bola murovaná budova s kruhovým pôdorysom, pohyblivá strecha s veterným kolesom sa podľa potreby natáčala do smeru vetra, v mlyne sa prestalo mlieť po prvej svetovej vojne

Golf Club Skalica - má ambíciu stať sa jedným z najlepších slovenských klubov, 250 m dlhý driving range, kryté odpaliská, 18 jamiek

Menhiry - Holíčske megality - pozostáva z 22 zachovaných kultových kameňov, ktoré sú rozdelené na mužské a ženské, najväčší má 6,8 m, kamene boli dekorované obrazcami s mytologickou funkciou

Cyklotrasa Baťov kanál - Skalické rybníky - dĺžka 5,23 km, prevýšenie 7 metrov

Holičský zámok - osídlenie lokality kaštieľa je datované od druhej polovice 12. storočia, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku

Cyklotrasa riek Morava - Vytržina - Holič - dĺžka 4,25 km, prevýšenie 13 metrov

Cyklotrasa Skalica - Kátov - dĺžka 8,40 km, prevýšenie 67 metrov

Mlyn bratov Pilárikových - v roku 1927 starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon, počas vojny tu bolo obchodné mletie pre vojsko a pre štát

Rotunda svätého Juraja Skalica - národná kultúrna pamiatka románska rotunda svätého Juraja v Skalici, obsahuje dochované a reštaurované fragmenty nástenných malieb s motívom z legendy o svätom Jurajovi z 15. storočia, je najstaršia historicko - architektonická pamiatka v meste

Cyklotrasa Zlatnícka dolina - vodná nádrž Mlynky - dĺžka 7,45 km, prevýšenie 20 metrov

Zdroj: noviny.sk
.