CHROPOV - Dedinka Chropov je koncová, hneď za lesom sa nachádza Česko.

Miléniový kríž - vysoký 27 metrov, rozpätie ramien je 9 metrov, reliéf s 5 holubicami symbolizuje 5 svetadielov, v spodnej časti sa nachádza kaplnke, kde sa každý rok koná bohoslužba

Kúpele Smrdáky - sírovodíková minerálna voda a sírne bahno, liečba kožných ochorení v kombinácii s chorobami pohybového aparátu

Tarzania Skalica - 250 m prekážok, dve samostatné trasy

Cyklotrasa nad Zlatníckou dolinou - dĺžka 2,89 km, prevýšenie 69 metrov

Hostečná studnička - pútnické miesto, liečivá voda z prameňa

Hradisko Zámčisko - v praveku tu stálo opevnené hradisko zo staršej a strednej doby bronzovej, ktoré sa v čase svojho najväčšieho rozmachu rozprestieralo na ploche 17 hekrárov

Rozhľadňa Lipky - výhľad na Trenčiansky kraj, Horné Rakúsko, Česko, Pálavu i Českomoravskú vrchovinu

Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča - expozícia takmer 160 ročnej histórie družstevného hnutia na Slovensku, múzeum je popri klasických trojrozmerných exponátoch vybavené i najnovšou audiovizuálnou technikou

Hvezdáreň Sobotište - 1972, bola súčasťou tunajšej základnej školy, prvý sobotištský ďalekohľad, venujú sa pozorovaniu meteorických rojov, planétkových zákrytov, zákrytov hviezd Mesiacom, pozorovaniu premenných hviezd a astrofotografi

Záhorská galéria Jána Mudrocha - 1984, regionálne odborné pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu výtvarného umenia spätého so záhorským regiónom, stála expozícia umelcovej tvorby

Zdroj: noviny.sk
.