MOKRÝ HÁJ - V dedine Mokrý Háj majú rovnakého starostu už 22 rokov. Ale oveľa dlhšie ako 22 rokov tam žijú srdeční a pohostinní ľudia. V dedinke majú neobyčajné knihy z celého Slovenska.

Obec sa nachádza na severozápade Myjavskej pahorkatiny v doline Starohorského potoka, pri meste Skalica. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 264 metrov.

V neveľkej obci žije 675 obyvateľov. Na rozdiel od väčšiny slovenských miest a obcí je u nej známy presný rok založenia, ide o rok 1569. Zakladateľmi obce boli Chorváti, ktorí zo svojej vlasti utiekli pred Turkami. Miestni obyvatelia si zachovali slovenský ráz i počas maďarizačného nátlaku až do rozpadnutia Uhorska.

Mokrohájčania mali svoje špeciálne zvyklosti i svoje zábavy. Pri neviazaných oslavách fašiangoch sa ľudia často pobili. Muziky bývali ale aj v iné nedele a v dňoch, keď bol v Skalici jarmok a často sa pri muzike chlapi pobili. 

V roku 1852 si obyvatelia obce postavili nový kostol. Z pôvodného kostolíka postaveného v cintoríne okolo roku 1595 sa zachovala socha Panny Márie Sedembolestnej, ktorá je chránená Štátnym archívom. 

Zaujímavosti v okolí dediny Mohkrý Háj:

  • Cyklotrasa Skalica - Kátov
  • Mestské hradby Skalica
  • Záhorské múzeum v Skalici
  • Cyklotrasa Zlatnícka dolina - vodná nádrž Mlynky
  • Mlyn bratov Pilárikových
  • Rotunda svätého Juraja Skalica
  • Kalvária Skalica
  • Cyklotrasa nad Zlatníckou dolinou
  • Cyklotrasa Baťov kanál - Skalické rybníky

Zdroj: noviny.sk
.