RADOŠOVCE - Keďže na Slovensku je ešte jedna dedina s rovnakým názvom, vznikajú rôzne kuriózne situácie. Napríklad, v jednom týždenníku bola reportáž o obci, ale polovica článku bola o Radošovciach v okrese Trnava. Tamojší obyvatelia sú okrem iného hrdí na svoje kroje. Jedna z nich sa dokonca venuje ovsovaniu krojov.

Najstaršie doklady o osídlení katastra Radošoviec pochádzajú z mladšej doby kamennej. Dedina Radošovce leží na severnom okraji Záhorskej nížiny, na severe sa dedina dotýka Bielych Karpát. Cez obec preteká riečka Chvojnica. Riečka rozdeľuje obec na dve časti, na ľavom brehu leží časť Vieska, do roku 1976 samostatná obec.

V obci žije 1850 obyvateľov, ktorý majú možnosť využívať miestnu základnú a materskú školu a rovnako aj zdravotnícke centrum. Dominantou obce je farský kostol Narodenia Panny Márie.

V obci pôsobí niekoľko spoločenských a športových organizácií. Futbalový klub Chvojničan Radošovce zastrešuje tri mládežnícke družstvá a mužstvo dospelých. Bežecký klub každoročne organizuje Beh k Radošovským vinohradom, zaradený do seriálu Grand Prix Záhorie. 

V obci pôsobia dva dobrovoľné hasičské zbory.

Vinohradnícky spolok Radošovce a Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vo Vieske striedavo organizujú tradičnú veľkonočnú Výstavu vín v Radošovciach, vinohradnícky spolok každoročne Radošovský Hurbánek v radošovských vinohradoch.

Zaujímavosti v okolí dediny Radošovce:

  • Hostečná studnička
  • Hradisko Zámčisko
  • Cyklotrasa nad Zlatníckou dolinou
  • Kúpele Smrdáky
  • Rozhľadňa Lipky
  • Miléniový kríž
  • Cyklotrasa Skalica - Kátov
  • Mestské hradby Skalica

Zdroj: noviny.sk
.