UNÍN - Dedina Unín je v mnohých smeroch unikátna. Napríklad tým, že z nej vraj dovidieť až do rakúskych Álp. A ak nie, tak je buď hmla, alebo potrebujete lepšie okuliare. A pozor, v dedine si potrpia na módne vychytávky.

Obec Unín leží na v juhovýchodnej časti skalického okresu. Obec sa nachádza bokom od hlavných dopravných ťahov, v Chvojnickej pahorkatine. 

V Uníne žije 1207 obyvateľov, čo je na Záhorí lepší priemer. V dedine majú aj školu, ktorú navštevuje 158 detí a v jej priestoroch sa nachádza aj materská škola s 34 deťmi.  Z pries­torov bývalej materskej školy obec zrekonštruovala Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých.

Pri názve obce si množstvo ľudí vybaví čoraz legendárnejšie podujatie Unínske samohyby - všelijako skonštruované a upravené vozidla lákajú do dediny starých a aj mladých. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou obce sú jej dobrovoľní hasiči. Dobrovoľníci tam už tradične usporadúvajú súťaže.

Okrem dobrovoľných hasičov je starosta hrdý na aktívnu Jednotu dôchodcov združujúcu 163 členov. V dedine sa nachádza aj Únia žien - zaujímavosťou je, že jej členky sa venujú zbieraniu aj pestovaniu liečivých rastlín.

V obci sa úspešne prezentuje tiež Červený kríž. Milovníci zvieratiek združení vo Zväze chovateľov dobre reprezentujú obec na rôznych súťažiach. Ani poľovníci nezaháľajú a do revíru nasadili bažanty a zajace a dbajú o danieliu zver.

Keďže v Uníne bolo zvykom na sv. Štefana každoročne usporiadať krojovú zábavu a táto tradícia sa už prestala udržiavať, záhradkári sa postarali o jej obnovu a tradične poslednú júnovú sobotu tzv. Petro-Pavlovskú  zorganizujú krojovú zábavu spojenú s ochutnávkou vín domácich pestovateľov.

Unín je zároveň aj dedinou športu. Na pekne upravenom ihrisku sa vystriedajú všetky kategórie futbalistov od žiakov, cez dorast až po dospelých, ktorí obec úspešne reprezentujú v oblastnej súťaži. Stolní tenisti zase v krajskej súťaži v štvrtej lige.

Dedina je známa nielen športom, ale na svoje si tu prídu milovníci kvalitných destilátov. Obecná pálenica je známa široko-ďaleko. 

Zdroj: noviny.sk
.