BRODSKÉ - Názov obce Brodské vraj vznikol zo slova brodiť. Obec ponúkla viaceré archeologické skvosty. Ešte aj v súčasnosti tam ľudia žijú folklórom. A ako sa v Brodskom žilo kedysi, prezradí jeho najstaršia obyvateľka, pani Mária.

V Brodskom býva vyše 2 300 obyvateľov. Podľa legendy, cez Brodské prechádzali pred 1 152 rokmi vierozvestci Cyril a Metod. "Na pamiatku tejto udalosti pán Miroslav Kinder vyrezal dvoch svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú aj v obecnom znaku," informuje starostka obce Anna Krídlová.

Sochy sú z dreva, vyzerajú, ako keby boli brondzové. V kostole svätého Antona Pustovníka majú historický orgán. Má vyše 130 rokov. "Je zreštaurovaný, má mechanickú traktúru," vysvetľuje organistka Zuzana Papánková.

Program v záhoráčtine

Deti zo základnej školy sú od 1. do 9. ročníka členmi folklórneho súboru Bročánek. "Program, ktorý nacvičujú je vždy v záhoráčtine, sú to piesne, tance z Brodského," hovorí vedúca detského folklórneho súboru Marcela Antalková.

V domove dôchodcov žije storočná Mária. Je najstaršou obyvateľkou obce. "Narobila som sa ako kôň, preto tak dlho žijem," prezrádza.

V Brodskom bola redaktorka Ruslana Kuriľcová:

.