HLBOKÉ - Celá dedina žije okrúhlym výročím narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Ten sa pred dvesto rokmi síce narodil v Beckove, ale v Hlbokom prežil podstatnú časť života. Nájdete tam jeho faru, pôvodný Hurbanov hrob, mohylu a tiež jeho pamätnú izbu.

Obec bola osídlená už od neolitu a prvá písomná zmienka o obci s názvom Holbouk sa datuje do roku 1262. Na území terajšieho hlbockého chotára boli pôvodne štyri malé osady – Kratnov, Ropov, Hlovek a Chytkov.

 V 13. storočí bola obec známa chovom oviec, ktorých vlna bola najkvalitnejšia v širokom okolí. Okrem oviec sa tam chovali i znamenité plemenné kone. 

V Hlbokom sa tradične vyrábali pletené čipky z konopnej nite.

Zaujímavé miesta v okoli Hlbokého:

  • Mohyla J. M. Hurbana
  • Kopaničiarska cyklomagistrála
  • Cyklotrasa Senica - Studienka - Malacky
  • Záhorské osvetové stredisko
  • Záhorská galéria Jána Mudrocha
  • Záhorácké divadlo
  • Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
  • Hvezdáreň Sobotište
  • Expozícia dejín Prietrže

Zdroj: noviny.sk
.