TURÍK - Pokoj, relax a ticho alebo vtáčí spev. Tak to sú hlavné atribúty tejto mini-dediny s viac ako 200 obyvateľmi.

Lúčanské travertíny - staršie travertíny vytvárajú plošinatú vyvýšeninu Skálie západne od štátnej cesty, Mladšie travertíny vyplňujú terajšie koryto potoka Lúčanka v priestore od kúpeľov po Liptovskú Teplú, kde vytvárajú menšie skalné stupne

Kúpele Lúčky - jedny z najstarších termálnych kúpeľov na Slovensku, voda je vhodná súčasne aj na pitie a je prístupná nielen ubytovaným hosťom, ale aj širokej verejnosti

Lúčanský vodopád - ide o unikátnu národnú prírodnú pamiatku, 13 m vysoký kaskádovitý vodopád s jazierkom

Termálny prameň Kalameny - prameň chŕli vodu z hĺbky 500 m s teplotou až 33 °C

Zemiakové pivničky Martinček - v okolí Kostola sv. Martina sú tzv. dašky, malé striešky pod ktorými sú jamy, ktoré slúžia ako pivnice na uskladňovanie zemiakov a zeleniny

Gotický kostol sv. Martina - patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova, kostol pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková

Skalná päsť - nachádza sa pri vrchu mních, je to 6 metrov vysoký skalný útvar z dolomitových vápencov v podobe zovretej päste

Kostol Dvoch sŕdc - nádherné dielo z architektonickej dielne ružomberských architektov Ing. Arch. Petra Abonyiho a Ing. arch. Jozefa Hyravého bolo vysvätené v jubilejnom roku 2000

Bešeňovské travertíny - bol vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku v roku 1984, tvoria ju štyri samostatné celky Červené terasy, travertínová skalka zvaná Kaplnka, pramenný travertínový kráter nad nivou Váhu tzv. Bazén, Biele terasy s odumretým travertínom a niekoľko solitérnych minerálnych prameňov

Liptovský hrad - hrad bol kráľovským majetkom, no uhorskí panovníci ho často dávali do užívania liptovským županom, ktorí obyčajne na hrade aj sídlili

Zdroj: noviny.sk
.