GOČOVO - Baníctvo, pastierstvo, ale aj poľnohospodárstvo alebo tkáčstvo. Aj toto sú remeslá, ktorým sa obyvatelia obce Gočovo (okres Rožňava) v minulosti venovali. Narodil sa tam aj významný slovenský akademik, Jur Hronec, ktorého meno nesie mnoho škol na Slovensku. V Gočove stále žije jeho priamy potomok.

Obec Gočovo v rožňavskom okrese vznikla na území, ktoré získali za zásluhy v bitke proti Tatarom Bebekovci. Do 20. storočia patrila dedina Andrásyovcom.

Zachovanie tradícií

Obec sa po nájazdoch vyľudnila. Plienenie Turkov prežilo len osem rodín. Neskôr dedinu trápil aj mor. Dnes je z Gočova vyspelá dedina, ktorá si potrpí na zachovaní tradícií. "Nesmú zahynúť v našom národe tie profesie, ktoré živili tento národ," tvrdí potomok akademika Jura Hronca, Ondrej Hronec.

Aj preto v obci zriadili miestnosti tradičných ľudových remesiel. Sú v nich historické fotografie či náradie z minulosti. "Tu v okolí sa národ živil baníctvom, ovčiarstvom a spracovávaním niektorých poľných plodín," dodal Ondrej Hronec.

V obci sa nachádza aj tradičná miestnosť, ktorá ukazuje ako kedysi ľudia žili. Oblečenie aj zariadenie z dôb minulých vždy turistov zaujmú. V dvoch miestnostiach spolu žili aj tri generácii. "Teraz sú mladí zvyknutí na väčšie pohodlie, každý chce mať izbu sám," hovorí kronikárka obce Mária Sklenárová.

V dedine sa narodil a na vlastnú žiadosť bol aj pochovaný zakladateľ viacerých vysokých škôl Jur Hronec. "Založil päť vysokých škôl, to je neuveriteľné," hovorí jeho potomok Ondrej Hronec.

Jeho rodný dom je zrekonštruovaný na múzeum. "Na paneloch ukazujeme celý jeho vývoj, jeho život. Intenzívne tu prežil asi 14 rokov života," dodal Ondrej Hronec.

Pozrite si reportáž:

Niečo k veci

Niečo k veci

Zdroj: noviny.sk
.