ZACHAROVCE - Kedysi v obci žili najmä poľnohospodári a ovocinári. Dnes sa už obyvatelia za prácou rozbehli do sveta.

Gemersko-malohontské múzeum - piatym najstarším múzeom na Slovensku, dokumentácia prírody a spoločnosti historického regiónu Gemera a Malohontu, špecializáciou múzea od roku 1996 je dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne

Mestská galéria Rimavská Sobota - 1996, je zbierkotvornou inštitúciou a jej činnosť sa zameriava na výskum a prezentáciu súčasného umenia

Plaváreň Rimavská Sobota - 1 bazén

Hvezdáreň Rimavská Sobota - popularizačná, vzdelávacia a metodická činnosť je zameraná na všetky vekové kategórie, usporiada okolo 250 akcií pre 10 tisíc návštevníkov (prednášky a cykly prednášok, besedy, tematické hodiny, pozorovania, filmy, video pásma, ekologické programy, praktiká , sústredenia)

Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená Voda - kúpanie vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou, rybolov, športový areál, v blízkosti sa nachádza cyklotrasa

Náučný chodník Drienčanský kras - malebný krasový ostrov s názvom Drienčanský kras (rozloha 16 km2), 117 celosvetovo ohrozených rastlín, 58 druhov cicavcov, medzi najvzácnejšie bezstavovce patrí endemický jaskynný chrobák, ktorá je zatiaľ známy len z územia Drienčanského krasu

Vodná nádrž Teplý Vrch - kúpanie, jachting, rybolov a vodné športy

Rozhľadňa Maginhrad - 2015, vzhľadom na to, že je Maginhrad archeologickou lokalitou, bola pri výstavbe murovanej časti rozhľadne použitá lesná lanovka a pri prevoze drevených konštrukcií pomáhal vrtuľník

Hrad Blh - prvá zmienka je z 13. storočia, spustošený bol v 18. storočí

Zdroj: noviny.sk
.