ČÍŽ - Obec bola najprv len osada, kde žili poľnohospodári, neskôr ju vypálili Turci. Zmena prišla s objavom vzácnych jódovo-brómových prameňov, ktoré majú liečivé účinky.

Kúpele Čiž - prírodné jódové kúpele, zaraďuje sa medzi najvzácnejšie v Európe (najbohatší na soli, jód a bróm), pomáhajú pri liečbe neurologických ochoreniach, ochoreniach pohybového aparátu, chorôb ciev a stavoch po ich operáciách, sklerózy multiplex

Kúpalisko Tornaľa - 3 bazény, umelo vytvorená nádrž s hĺbkou vody až do 2 metrov, ktorá je plnená z Morského oka nazývaného Teplá voda, športový areál

Cyklotrasa údolie Čremošnej a Slanej - dĺžka 65,29 km, prevýšenie 525 metrov

Kúpalisko Bretka - 2 bazény

Hrad Blh - 13. storočie, v 18. storočí ho spustošili

Vodná nádrž Teplý Vrch - kúpanie, jachting, rybolov a vodné športy

Cyklotrasa Prielom Muráňky - dĺžka 17,59 km, prevýšenie 113 m

Náučný chodník Drienčanský kras - malebný krasový ostrov s názvom Drienčanský kras (rozloha 16 km2), 117 celosvetovo ohrozených rastlín, 58 druhov živočíchov,  medzi najvzácnejšie bezstavovce patrí endemický jaskynný chrobák, ktorá je zatiaľ známy len z územia Drienčanského krasu

Jaskyňa Domica - patrí medzi jaskyne svetového významu, dlhá 5 368 m, pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne, typ riečnej jaskyne v zrelom až staršom štádiu vývoja

Mátéov dom - 1958, je príkladom miestneho ľudového staviteľstva v regióne Gemer v obci Ardovo, výstava starožitností, expozícia dobového zariadenia, šiat a historických predmetov denného užívania i poľnohospodárskej výroby

Zdroj: noviny.sk
.