HODEJOVEC - Dedina Hodejovec leží 17 kilometrov juhozápadne od okresného mesta Rimavská Sobota. Okolité lesy sú rajom pre turistov a hubárov. Na lúkach okolo dediny rozkvitli prvé kvety a jeden z nich je naozaj unikátny.

Dedina leží v srdci Cerovej vrchoviny, ktorá dostala svoj názov podľa odrody duba, ktorému sa hovorí cér. Rastie tam ale aj veľmi vzácny kvet - Poniklec veľkokvetý, ktorý je symbolom našej chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1427. Vtedy sa to spomína pod názvom Keregede. V preklade to znamená okrúhle miesto. Obyvatelia sa tu po stáročia venujú poľnohospodárstvu a chovu hospodárskych zvierat.

Hodejovec je multinárodnostná dedina, žijú v nej pokope Maďari, Slováci a Rómovia vo veľkej zhode, čomu nasvedčuje aj nulová kriminalita v obci.

V strede dediny stojí rímsko-katolícky kostol. Kostol je zasvätený Svätému Martinovi. Veriacich ale z roka na rok ubúda, je to aj vekovou štruktúrou obyvateľstva aj takým všeobecným nezáujmom.

Okolité holé kopčeky poskytujú skvelú pašu a ešte pred dvadsiatimi rokmi sa tu páslo 5000 oviec, teraz ich je len dvesto. Bača Ján je posledný zo starej generácie a zo svojimi ovečkami sa ešte nechce rozlúčiť. Robotu má v krvi a vie veru potvrdiť, že májová bryndza je tá najlepšia. 

Zdroj: noviny.sk
.