BELÍN - Dedina Belín si od svojho vzniku prežila naozaj dosť. Nikdy sa v tejto oblasti nežilo ľahko,bola tam len tvrdá práca na poliach od svitu do mrku. Niekoľko krát ju spustošili Turci. Počas druhej svetovej vojny patrila Maďarsku. V období socializmu v nej fungovalo aspoň roľnícke družstvo a tak ľudia prácu mali, ale to po revolúcii zaniklo. Zostali len spomienky.

Dedina Belín leží len desať kilometrov od maďarských hraníc, ale všetci jej obyvatelia sú slovenskej národnosti a vraj preto, že sú to Detvianci. Obyvatelia obce prišli z okolia Detvy, Vígľaša, Hriňovej. Prilákala ich možnosť hospodáriť na úrodnej pôde. Prvá písomná zmienka o Belíne je z roku 1349.

Názov obce pochádza od zemianskej rodiny Belényovcov, ktorí založili túto obec. Táto zemianska rodina žila v kaštieli, z ktorého už zostala len ruina.

Vo väčšine dedín si veriaci svoj kostol postavili, ale v Belíne stál kostol Reformovanej cirkvi, ktorý veriaci rozobrali a zostala len nedokončená kaplnka.

V súčasnosti v obci žije 196 obyvateľov. Žije sa ťažko, lebo ľudia boli zvyknutí na poľnohospodárstvo a teraz je všetko v zlom stave. Miera nezamestnanosti je v dedine naozaj rekordná. Odhadom osemdesiat percent nezamestnaných. Aj keď družstvo zaniklo, stále sa nájde pár statočných ktorí zostali poľnohospodárskej tradícii verní.

V dedine nájdete aj šikovného včelára, ktorý má ale ťažké srdce na poľnohospodárov, ktorí používajú priveľa chemických prostriedkov na dopestovanie plodín. 

Zaujímavé miesta v okolí Belína:

  • Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená Voda
  • Gemersko - malohontské osvetové stredisko
  • Gemersko - malohontské múzeum
  • Mestská galéria Rimavská Sobota
  • Hvezdáreň Rimavská Sobota
  • Vodná nádrž Teplý Vrch
  • Náučný chodník Drienčanský kras
  • Hrad Blh
  • Rozhľadňa Maginhrad
Zdroj: noviny.sk
.