PAVLOVCE - Obec Pavlovce z okresu Rimavská Sobota prežila najhoršie časy v období tureckých vpádov, keď boli celé oblasti vypálené a zničené. Výhodou života v tejto oblasti bola odjakživa úrodná pôda a dobré klimatické podmienky.

"Naša obec vznikla v roku 1431. O pár rokov neskôr ju spustošili Turci," hovorí starosta Vojtech Menyhárt.

Po odchode nájazdníkov sa do obce ľudia vrátili a dedina opäť ožila.

"Prví obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Bola to poľnohospodárska dedina," hovorí starosta.

Kostol Reformovanej cirkvi

V strede dediny stojí kostol Reformovanej cirkvi. Tento druh náboženstva je pre celú oblasť charakteristický. Reformáti vznikli ako hnutie za obnovu kresťanstva, proti korupcii, svetskej moci a kupovaniu odpustkov.

"Tento náš kostol Reformovanej cirkvi postavili v roku 1886," približuje kostolník Štefan Majoroš.

Božský stôl

V kostole sa nenachádza kríž. Symbolom je božský stôl. "Nevidieť tu také ozdoby ako v katolíckom kostole. Máme iba stôl, je ako božský štôl. Je to skromnejšia cirkev," vysvetľuje starosta.

V obci žije 402 obyvateľov a pomery tamojších ľudí sú skromné. "Je tu veľká nezamestnanosť a na základe toho tu ľudia žijú biedne," hovorí Menyhárt.

Mladí z dediny odchádzajú za prácou do miest a do zahraničia. Mzdy v regióne sú malé. "Nedostanú viacej ako minimálny plat. A keď to v čistom vypočítame, je to tristo až tristopäťdesiat eur," uzatvára starosta.

Zdroj: noviny.sk, TV JOJ - Rasťo Ekkert
.