CINOBAŇA - Dedina Cinobaňa, leží na strednom Slovensku, v okrese Poltár. Prístupové cesty sú rozbité, vlakové a autobusové spoje takmer nefungujú. Napriek tomu je v dedine na čo pozerať. Je tu unikátna drevená zvonica a žije tu majster, ktorý vo svojej malej dielničke vyrába hudobné nástroje, o ktoré sa bijú orchestre z celého sveta.

V dedina Cinobaňa, by podľa názvu, mala byť baňa a cín. Bane tu kedysi boli, ale cín sa tu nikdy neťažil.

Veľkým problémom, pre obyvateľov Cinobane sú prístupové cesty, tie sú také rozbité, že pripomínajú tankodrom. Napriek rôznym prísľubom, ich za štyridsať rokov nikto nedokázal opraviť. A pritom je Cinobaňa celkom veľká dedina. V súčasnosti má obec 2340 obyvateľov.

Ak máte radi kostoly, tak si prídete na svoje. V dedine majú až tri. Dva evanjelické, jeden katolícky a dokonca aj vzácnu drevenú zvoničku. Táto zvonička pochádza z trinásteho storočia. Je to momentálne jedna z najvzácnejších drevených stavieb, ktoré sa na Slovensku nachádzajú. Zvonička stojí pri evanjelickom kostole v časti Turíčky. V centre dediny je druhý evanjelický kostol.

Najvzácnejšie v tomto našom kostole je barokový oltár a cínová misa zo štrnásteho storočia, ktorá sa používa na krsty, ako krstiteľnica. Rímsko-katolícky kostol, dala v roku 1887 postaviť majiteľka sklárni. Volala sa Katarína a po nej dostala názov aj táto časť Cinobane. Katarínska Huta sa preslávila sklom a skláreň tu funguje aj dnes.

V Cinobani žije aj výrobca unikátnych hudobných nástrojov. Najskôr začal vyrábať fujary, potom gajdy, píšťalky, ozembuchy, husličky a všetko možné. Majster nielen nástroje vyrába, ale na všetkých dokáže aj zahrať. Najradšej má gajdy a ako jediný na Slovensku vyrába ninery. Ninera je strunový nástroj, ktorý vznikol pred tisíc rokmi vo Francúzku. Jeho hudobné nástroje hrajú po celom svete a ako hovorí, námaha sa vyplatila

Zdroj: noviny.sk
.