KLÁTOVÁ NOVÁ VES - Iba máloktorá obec na Slovensku sa vie pochváliť toľkými národnými kultúrnymi pamiatkami ako Klátová Nová Ves.

Románsky kostol Sádok - predpokladá sa, že vznikol na mieste staršieho včasnostredovekého hradiska zvaného Čížik, z pôvodného malého jednoloďového kostola sa zachovala len severná stena lode vymurovaná z lomového kamenného muriva

Termálne kúpalisko Malé Bielice - 3 bazény, vyviera teplá minerálna voda, priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo, nervovú sústavu, rehabilitáciu a regeneráciu organizmu, turistiku, cykloturistiku i vyžitie pri zimných športoch

Cyklotrasa Partizánske - Veľké Uherce - Oslany - dĺžka 25,54 km, prevýšenie 185 metrov

Hvezdáreň Partizánske - 1988, sála pre 68 návštevníkov vybavená modernou audiovizuálnou technikou, večerné pozorovania

Kúpalisk Dúha - 2000, v roku 2004 bolo vyhlásené za najlepšie regionálne kúpalisko, veľký plavecký bazén, detské brodisko, sedací oddychový bazén, bazén s atrakciami - tobogan, šmýkačka, plážové volejbalové ihrisko, pieskoviská

Románsky kostol sv. Michala - 12. storočie, v roku 1828 bola ešte v dobrom stave, postupne začala chátrať, v roku 1936 bol kostolík komplexne obnovený

Zubria zvernica - v 1958 tu boli umiestnené prvé dva zubry, za 50 rokov existencie Zubrej zvernice sa ich narodilo 150

Čierny hrad - až v rokoch 2005, 2007 a 2009 sa na hrade uskutočnili prvé archeologické výskumy, bol postavený (s najväčšou pravdepodobnosťou) na pravekom hradisku zo staršej doby bronzovej

Zdroj: noviny.sk
.