ČABINY - Počas 1. svetovej vojny bola táto obec zničená a v čase SNP tam pôsobili Partizánske skupiny, ktoré vyhodili do vzduchu nemecký vlak.

Múzeum moderného umenia Andy Warhola - 1991, prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu, mapuje nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, expozícia diel Andy Warhola, expozícia o pôvode Andy Warhola, expozícia street-art vs. pop-art

Mini skanzen Medzilaborce - súčasťou II. etapy projektu Warhol city - zmena imidžu mesta, priblíži rusínsku dedinu minulosti, repliky rusínskych domov z okolitých dedín

expozícia ľudovej architektúry a bývania - nachádzajú sa tu viaceré domy na príklad charakteristická usadlosť chudobného roľníka

Vihorlatské múzeum - 1960, vystavené tu sú nálezy keltských mincí, unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety, expozícia Kultúra bývania feudálov, expozícia novších dejín, Galerijná sieň Oresta Dubaya

Galéria mesta Humenné - zameraná na tvorbu autorov pochádzajúcich z regiónu Horného Zemplína a na tvorbu neprofesionálnych a insitných umelcov

Vihorlatská hvezdáreň - významné centrum astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplínu, kapacita 72 poslucháčov, odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku 

Kaštieľ Stropkov - posledná zachovaná svetská časť stropkovského hradu, hrad mal podobu pentagónu s piatimi vežami, zanikol v 18. storočí

Chrám sv. Mikuláša Bodružal - 1658, chrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku, je prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu, patrí k najstarším dreveným sakrálnym stavbám východného obradu na Slovensku

ZOO park Stropkov- 1984 sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov, 1990 sa Stanica pretransformovala na ZOO park a len vďaka nadšencom sa bez akýchkoľvek financií pokračovalo v budovaní, dnes má už mesto vyše 100 sponzorov, ZOO park je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku

vodná nádrž Domaša - Dobrá - rozloha 15 km2 a zadržiava vodu s objemom 185 mil. m3, kúpanie, vodné športy, rybolov, rekreačné strediská

Zdroj: noviny.sk
.