OĽKA - Obec Oľka sa nachádza v okrese Medzilaborce. V dedine sú dva chrámy a zaujímavé je to, že oba sú gréckokatolícke. Funguje tam aj miestne družstvo. Raj pre život v tichom a čistom prostredí tam nachádzajú prevažne starší ľudia.

Na malom vŕšku sa nachádza gréckokatolícky chrám, ktorý je postavený podľa vzoru karpatských drevených cerkví. Zaujímavosťou je, že v dedinke sú gréckokatolícke chrámy až dva. Stalo sa to zlúčením Nižnej a Vyšnej Oľky. "Liturgie sa slúžia v obidvoch, s tým, že sa to strieda. Jednu nedeľu v jednom chráme a druhú v druhom," povedal správca farnosti Milan Jasík.

V dedinke funguje aj poľnohospodárske družstvo, ktoré sa zameriava prevažne na chov hovädzieho dobytka. "Máme tu slovenské strakaté kravy. Mlieko sme niekedy robili až 6 000 litrov denne. Teraz mlieko nikomu netreba, tak sme sa zamerali na odchov teliat," hovorí farmár Ján Pavlík.

.